The A40 Trunk Road (Broad Street, Llandovery, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & 20 mph Speed Limit) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Stryd Lydan, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 20 Mya Dros Dro) 2017

Link:

The A40 Trunk Road (Broad Street, Llandovery, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & 20 mph Speed Limit) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Stryd Lydan, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau a Therfyn Cyflymder 20 Mya Dros Dro) 2017

Source: Legislation .gov.uk