The A4076 Trunk Road (Merlin’s Bridge, Haverfordwest, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 2019 / Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Pont Fadlen, Hwlffordd, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2019

Link:

The A4076 Trunk Road (Merlin’s Bridge, Haverfordwest, Pembrokeshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 2019 / Gorchymyn Cefnffordd yr A4076 (Pont Fadlen, Hwlffordd, Sir Benfro) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2019

Source: Legislation .gov.uk