The A458 Trunk Road (High Street, Welshpool, Powys) (Prohibition of Waiting, Loading and Unloading) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (High Street, y Trallwng, Powys) (Gwahardd Aros, Llwytho a Dadlwytho) 2017

Link:

The A458 Trunk Road (High Street, Welshpool, Powys) (Prohibition of Waiting, Loading and Unloading) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (High Street, y Trallwng, Powys) (Gwahardd Aros, Llwytho a Dadlwytho) 2017

Source: Legislation .gov.uk