The A483 Trunk Road (Llanddewi Ystradenni to Newtown, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Llanddewi Ystradenni i’r Drenewydd, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017

Link:

The A483 Trunk Road (Llanddewi Ystradenni to Newtown, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Llanddewi Ystradenni i’r Drenewydd, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017


Source: Legislation .gov.uk