The A487 Trunk Road (Corris Uchaf to Minffordd, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Large Vehicles) Order 2019 / Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Corris Uchaf i Finffordd, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Mawr Dros Dro) 2019

Link:

The A487 Trunk Road (Corris Uchaf to Minffordd, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Large Vehicles) Order 2019 / Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Corris Uchaf i Finffordd, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Mawr Dros Dro) 2019

Source: Legislation .gov.uk