The A487 Trunk Road (New Street, Tal-y-bont, Ceredigion) (Part-time 20 mph Speed Limit) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Stryd Newydd, Tal-y-bont, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser) 2017

Link:

The A487 Trunk Road (New Street, Tal-y-bont, Ceredigion) (Part-time 20 mph Speed Limit) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Stryd Newydd, Tal-y-bont, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 20 mya Rhan-amser) 2017

Source: Legislation .gov.uk