The A487 Trunk Road (Tan y Coed Forest, north of Pantperthog to Corris, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Coedwig Tan y Coed, i’r gogledd o Bantperthog i Gorris, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2017

Link:

The A487 Trunk Road (Tan y Coed Forest, north of Pantperthog to Corris, Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Coedwig Tan y Coed, i’r gogledd o Bantperthog i Gorris, Gwynedd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2017

Source: Legislation .gov.uk