The A5 Trunk Road (Chirk Bypass, Wrexham County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 2018 / Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Ffordd Osgoi’r Waun, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2018

Link:

The A5 Trunk Road (Chirk Bypass, Wrexham County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 2018 / Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Ffordd Osgoi’r Waun, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2018

Source: Legislation .gov.uk