The A55 Trunk Road (Junction 2 (Tŷ Mawr Interchange), Holyhead, Anglesey to Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 2019 / Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 2 (Cyfnewidfa Tŷ Mawr), Caergybi, Ynys Môn i Gyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2019

Link:

The A55 Trunk Road (Junction 2 (Tŷ Mawr Interchange), Holyhead, Anglesey to Junction 11 (Llys y Gwynt Interchange), Bangor, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 2019 / Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 2 (Cyfnewidfa Tŷ Mawr), Caergybi, Ynys Môn i Gyffordd 11 (Cyfnewidfa Llys y Gwynt), Bangor, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2019

Source: Legislation .gov.uk