The A55 Trunk Road (Westbound Carriageway between Junction 32a (Pentre Halkyn) & Junction 31 (Caerwys), Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua’r Gorllewin rhwng Cyffordd 32a (Pentre Helygain) a Chyffordd 31 (Caerwys), Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2017

Link:

The A55 Trunk Road (Westbound Carriageway between Junction 32a (Pentre Halkyn) & Junction 31 (Caerwys), Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists & Pedestrians) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Gerbytffordd tua’r Gorllewin rhwng Cyffordd 32a (Pentre Helygain) a Chyffordd 31 (Caerwys), Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Cherddwyr Dros Dro) 2017

Source: Legislation .gov.uk