The Education (Hazardous Equipment in Schools) (Removal of Restrictions on Use) (Wales) Regulations 2017 / Rheoliadau Addysg (Offer Peryglus mewn Ysgolion) (Dileu’r Cyfyngiadau ar Ddefnydd) (Cymru) 2017

These Regulations revoke the Education (Schools and Further and Higher Education) Regulations 1989 (“the 1989 Regulations”) (regulation 2). This removes the requirement in the 1989 Regulations—

Mae’r Rheoliadau hyn yn dirymu Rheoliadau Addysg (Ysgolion ac Addysg Bellach ac Uwch) 1989 (“Rheoliadau 1989”) (rheoliad 2). Mae hyn yn dileu’r gofyniad yn Rheoliadau 1989—

Link:

The Education (Hazardous Equipment in Schools) (Removal of Restrictions on Use) (Wales) Regulations 2017 / Rheoliadau Addysg (Offer Peryglus mewn Ysgolion) (Dileu’r Cyfyngiadau ar Ddefnydd) (Cymru) 2017


Source: Legislation .gov.uk