The M4 Motorway & A470 Trunk Road (Coryton Interchange, Cardiff to Cefn Coed Roundabout, Merthyr Tydfil) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 2019 / Gorchymyn Traffordd yr M4 a Chefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa Coryton, Caerdydd i Gylchfan Cefn Coed, Merthyr Tudful) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2019

Link:

The M4 Motorway & A470 Trunk Road (Coryton Interchange, Cardiff to Cefn Coed Roundabout, Merthyr Tydfil) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 2019 / Gorchymyn Traffordd yr M4 a Chefnffordd yr A470 (Cyfnewidfa Coryton, Caerdydd i Gylchfan Cefn Coed, Merthyr Tudful) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2019


Source: Legislation .gov.uk