The National Assembly for Wales (Returning Officers’ Charges) (Amendment) Order 2017 / Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau Swyddogion Canlyniadau) (Diwygio) 2017

Link:

The National Assembly for Wales (Returning Officers’ Charges) (Amendment) Order 2017 / Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau Swyddogion Canlyniadau) (Diwygio) 2017

Source: Legislation .gov.uk