The National Health Service (General Dental Services Contracts and Personal Dental Services Agreements) (Wales) (Amendment) Regulations 2017 / Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol a Chytundebau Gwasanaethau Deintyddol Personol) (Cymru) (Diwygio) 2017

These Regulations amend the National Health Service (General Dental Services Contracts) (Wales) Regulations 2006 (“the GDS Regulations”) and the National Health Service (Personal Dental Services Agreements) (Wales) Regulations 2006 (“the PDS Regulations”).

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol) (Cymru) 2006 (“y Rheoliadau GDS”) a Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cytundebau Gwasanaethau Deintyddol Personol) (Cymru) 2006 (“y Rheoliadau PDS”).

Link:

The National Health Service (General Dental Services Contracts and Personal Dental Services Agreements) (Wales) (Amendment) Regulations 2017 / Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol a Chytundebau Gwasanaethau Deintyddol Personol) (Cymru) (Diwygio) 2017

Source: Legislation .gov.uk