The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 2019 / Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2019

These Regulations, which apply in relation to Wales, amend the Non-Domestic Rating Contributions (Wales) Regulations 1992 (“the 1992 Regulations”).

Mae’r Rheoliadau hyn, sy’n gymwys o ran Cymru, yn diwygio Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) 1992 (“Rheoliadau 1992”).

Link:

The Non-Domestic Rating Contributions (Wales) (Amendment) Regulations 2019 / Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2019


Source: Legislation .gov.uk