The Non-Domestic Rating (Multiplier) (Wales) Order 2019 / Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2019

This Order is made under paragraph 5(3) of Schedule 7 to the Local Government Finance Act 1988 (“the Act”).

Gwneir y Gorchymyn hwn o dan baragraff 5(3) o Atodlen 7 i Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 (“y Ddeddf”).

Link:

The Non-Domestic Rating (Multiplier) (Wales) Order 2019 / Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2019

Source: Legislation .gov.uk