The Private Water Supplies (Wales) Regulations 2017 / Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017

Link:

The Private Water Supplies (Wales) Regulations 2017 / Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017

Source: Legislation .gov.uk