The Public Health (Wales) Act 2017 (Commencement) (Amendment) Order 2017 / Gorchymyn Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (Cychwyn) (Diwygio) 2017

This Order made by the Welsh Ministers amends the Public Health (Wales) Act 2017 (Commencement) Order 2017 (“the original Commencement Order”).

Mae’r Gorchymyn hwn, sydd wedi ei wneud gan Weinidogion Cymru, yn diwygio Gorchymyn Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (Cychwyn) 2017 (“y Gorchymyn Cychwyn gwreiddiol”).

Link:

The Public Health (Wales) Act 2017 (Commencement) (Amendment) Order 2017 / Gorchymyn Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 (Cychwyn) (Diwygio) 2017


Source: Legislation .gov.uk