The Renting Homes (Fees etc.) (Wales) Act 2019 (Transitional Provision for Assured Shorthold Tenancies) Regulations 2019 / Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 (Darpariaeth Drosiannol ar gyfer Tenantiaethau Byrddaliadol Sicr) 2019

The Renting Homes (Fees etc.) (Wales) Act 2019 (“the Act”) prohibits a landlord, letting agent or any other person from requiring a prohibited payment to the landlord, letting agent or any other person—

Mae Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 (“y Ddeddf”) yn gwahardd landlord, asiant gosod eiddo neu unrhyw berson arall rhag ei gwneud yn ofynnol i daliad gwaharddedig gael ei wneud i’r landlord, i’r asiant gosod eiddo neu i unrhyw berson arall—

Link:

The Renting Homes (Fees etc.) (Wales) Act 2019 (Transitional Provision for Assured Shorthold Tenancies) Regulations 2019 / Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 (Darpariaeth Drosiannol ar gyfer Tenantiaethau Byrddaliadol Sicr) 2019

Source: Legislation .gov.uk