The Safeguarding Boards (General) (Wales) (Amendment) Regulations 2018 / Rheoliadau Byrddau Diogelu (Cyffredinol) (Cymru) (Diwygio) 2018

These Regulations relate to the Safeguarding Children Boards established under section 134(4) of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 and Safeguarding Adults Boards established under section 134(5) of that Act.

Mae’r Rheoliadau hyn yn ymwneud â Byrddau Diogelu Plant a sefydlir o dan adran 134(4) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a Byrddau Diogelu Oedolion a sefydlir o dan adran 134(5) o’r Ddeddf honno.

Link:

The Safeguarding Boards (General) (Wales) (Amendment) Regulations 2018 / Rheoliadau Byrddau Diogelu (Cyffredinol) (Cymru) (Diwygio) 2018


Source: Legislation .gov.uk