The Seed (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 2017 / Rheoliadau Hadau (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2017

These Regulations amend the Seed Marketing (Wales) Regulations 2012 and the Seed Potatoes (Wales) Regulations 2016.

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Marchnata Hadau (Cymru) 2012 a Rheoliadau Tatws Hadyd (Cymru) 2016.

Link:

The Seed (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 2017 / Rheoliadau Hadau (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2017

Source: Legislation .gov.uk