The Tax Collection and Management (Administration) (Wales) Regulations 2017 / Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Gweinyddu) (Cymru) 2017

These Regulations provide for various matters relating to the administration of the devolved taxes.

Mae’r Rheoliadau hyn yn darparu ar gyfer materion amrywiol sy’n ymwneud â gweinyddu’r trethi datganoledig.

Link:

The Tax Collection and Management (Administration) (Wales) Regulations 2017 / Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Gweinyddu) (Cymru) 2017

Source: Legislation .gov.uk