The Welsh in Education Strategic Plans (Wales) Regulations 2019 / Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019

Link:

The Welsh in Education Strategic Plans (Wales) Regulations 2019 / Rheoliadau Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg (Cymru) 2019

Source: Legislation .gov.uk