Dirwy o £350,000 i gwmni am wneud 146 miliwn o alwadau niwsans – y nifer fwyaf erioed

Mae cwmni sy’n gyfrifol am y nifer fwyaf erioed o alwadau anghyfreithlon ynghylch PPI, sef 146 miliwn, wedi cael dirwy o £350,000 gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).
Link: Dirwy o £350,000 i gwmni am wneud 146 miliwn o alwadau niwsans – y nifer fwyaf erioed
Source: ICO .org.uk