The A40 Trunk Road (Llangadog to Llanwrda, Carmarthenshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llangadog i Lanwrda, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017

Link:

The A40 Trunk Road (Llangadog to Llanwrda, Carmarthenshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Llangadog i Lanwrda, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017

Source: Legislation .gov.uk