The A5, A40, A44, A55, A458, A470, A479, A483, A487, A489 and A494 Trunk Roads (Various Locations in North and Mid Wales) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffyrdd yr A5, yr A40, yr A44, yr A55, yr A458, yr A470, yr A479, yr A483, yr A487, yr A489 a’r A494 (Lleoliadau Amrywiol yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017

Link:

The A5, A40, A44, A55, A458, A470, A479, A483, A487, A489 and A494 Trunk Roads (Various Locations in North and Mid Wales) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffyrdd yr A5, yr A40, yr A44, yr A55, yr A458, yr A470, yr A479, yr A483, yr A487, yr A489 a’r A494 (Lleoliadau Amrywiol yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017

Source: Legislation .gov.uk