The A40 Trunk Road (Treffgarne to Manorowen, Pembrokeshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Trefgarn i Fanorowen, Sir Benfro) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017

Link:

The A40 Trunk Road (Treffgarne to Manorowen, Pembrokeshire) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Trefgarn i Fanorowen, Sir Benfro) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2017


Source: Legislation .gov.uk