The A458 Trunk Road (East of Buttington Roundabout, Buttington, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Man i’r Dwyrain o Gylchfan Tal-y-bont, Tal-y-bont, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017

Link:

The A458 Trunk Road (East of Buttington Roundabout, Buttington, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Man i’r Dwyrain o Gylchfan Tal-y-bont, Tal-y-bont, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017


Source: Legislation .gov.uk