The A494 Trunk Road (Eastbound Footway between Old Aston Hill Junction and Plough Lane Junction, Deeside, Flintshire) (Temporary Closure) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Y Droetffordd tua’r Dwyrain rhwng Cyffordd Old Aston Hill a Chyffordd Plough Lane, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint) (Cau Dros Dro) 2017

Link:

The A494 Trunk Road (Eastbound Footway between Old Aston Hill Junction and Plough Lane Junction, Deeside, Flintshire) (Temporary Closure) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Y Droetffordd tua’r Dwyrain rhwng Cyffordd Old Aston Hill a Chyffordd Plough Lane, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint) (Cau Dros Dro) 2017


Source: Legislation .gov.uk