The A55 Trunk Road (Eastbound Entry Slip Roads at Junction 4 (Dalar Hir) & Junction 6 (Nant Turnpike), Isle of Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Ffyrdd Ymuno tua’r Dwyrain wrth Gyffordd 4 (Dalar Hir) a Chyffordd 6 (Tyrpeg Nant), Ynys Môn) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017

Link:

The A55 Trunk Road (Eastbound Entry Slip Roads at Junction 4 (Dalar Hir) & Junction 6 (Nant Turnpike), Isle of Anglesey) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Y Ffyrdd Ymuno tua’r Dwyrain wrth Gyffordd 4 (Dalar Hir) a Chyffordd 6 (Tyrpeg Nant), Ynys Môn) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2017


Source: Legislation .gov.uk