The A483 Trunk Road (Junction 7, Rossett Interchange to the Wales/England Border, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and 40 MPH Speed Limit) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 7, Cyfnewidfa’r Orsedd i Ffin Cymru/Lloegr, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Therfyn Cyflymder o 40 mya Dros Dro) 2017

Link:

The A483 Trunk Road (Junction 7, Rossett Interchange to the Wales/England Border, Wrexham County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles, Cyclists and 40 MPH Speed Limit) Order 2017 / Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 7, Cyfnewidfa’r Orsedd i Ffin Cymru/Lloegr, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwahardd Cerbydau, Beicwyr a Therfyn Cyflymder o 40 mya Dros Dro) 2017


Source: Legislation .gov.uk