The Education Workforce Council (Accreditation of Initial Teacher Training) (Additional Functions) (Wales) (Amendment) Order 2017 / Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) (Diwygio) 2017

Link:

The Education Workforce Council (Accreditation of Initial Teacher Training) (Additional Functions) (Wales) (Amendment) Order 2017 / Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) (Diwygio) 2017

Source: Legislation .gov.uk