The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Consequential Amendments) Regulations 2017 / Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2017

Link:

The Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Consequential Amendments) Regulations 2017 / Rheoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2017

Source: Legislation .gov.uk