The Land Transaction Tax and Anti-avoidance of Devolved Taxes (Wales) Act 2017 (Commencement No. 1) Order 2017 / Gorchymyn Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 1) 2017

This Order is the first commencement order made by the Welsh Ministers under the Land Transaction Tax and Anti-avoidance of Devolved Taxes (Wales) Act 2017 (“the Act”).

Y Gorchymyn hwn yw’r gorchymyn cychwyn cyntaf a wneir gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 (“y Ddeddf”).

Link:

The Land Transaction Tax and Anti-avoidance of Devolved Taxes (Wales) Act 2017 (Commencement No. 1) Order 2017 / Gorchymyn Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 1) 2017


Source: Legislation .gov.uk