The Tax Collection and Management (Wales) Act 2016 (Commencement No. 1) Order 2017 / Gorchymyn Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 1) 2017

This Order is the first commencement order made by the Welsh Ministers under the Tax Collection and Management (Wales) Act 2016 (“the Act”).

Y Gorchymyn hwn yw’r gorchymyn cychwyn cyntaf a wneir gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (“y Ddeddf”).

Link:

The Tax Collection and Management (Wales) Act 2016 (Commencement No. 1) Order 2017 / Gorchymyn Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 1) 2017


Source: Legislation .gov.uk