The Landfill Disposals Tax (Wales) Act 2017 (Commencement No. 1) Order 2017 / Gorchymyn Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 1) 2017

This Order is the first commencement order made by the Welsh Ministers under the Landfill Disposals Tax (Wales) Act 2017 (“the Act”).

Y Gorchymyn hwn yw’r gorchymyn cychwyn cyntaf a wneir gan Weinidogion Cymru o dan Ddeddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (“y Ddeddf”).

Link:

The Landfill Disposals Tax (Wales) Act 2017 (Commencement No. 1) Order 2017 / Gorchymyn Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (Cychwyn Rhif 1) 2017


Source: Legislation .gov.uk